CNC Optimizer za drvo OP-4000

CNC optimizer OP-4000/4100

Tip:  OP-4000/4100

(Automatski štuc sa optimizacijom)
Image title

Image title


Image title

Image title


Image titleImage title


Image titleOP-4000N - TFT- ekran osetljiv na dodirImage titleOP-4000N - TFT- ekran osetljiv na dodir

Image title


Image title

Image title


Image title


Image title

Model: OP-4000


Image title


Image titleCNC optimizerVideo: OP-4000 sa automatskom sortirnicomAutomatska sortirnica 
Model:OP-4000Model:OP-4000

model: OP-4000Model: OP-4000

Automatska sortirnica sa 8 sortirnih boksovaAutomatska sortirnica sa 8 sortirnih boksova


CNC Optimizer je mašina koja vrši automatsko dužinsko kraćenje drveta na zadate mere i automatsko izbacivanje delova drveta sa nepravilnostima (čvorovi, kora i sl.). Operater unosi željene dužine, količine i broj sortirnog mesta preko panela sa ekranom osetljivim na dodir (touch screen), beleži nepravilnosti na dasci fluorescentnom kredom, dasku postavlja na kosi radni sto optimizera i startuje proces. Optimizer svojom potisnom rukom pokreće dasku ka testeri i vrši rezanja po zadatom režimu rada (optimizovano rezanje, rezanje samo po crti, rezanje fiksnih dužina bez izbacivanja grešaka i sl...). Ceo ovaj proces se može izvesti i na tradicionalan način, ručno klasičnim štucem, ali su prednosti upotrebe optimizera višestruke:
Veća sigurnost - najbitnija prednost savremenog optimizera je sigurnost u radu za operatera, koji je u radu sa klasičnim štucem bio izložen velikoj opasnosti od nezgode. Klasični štuc se opravdano smatrao najopasnijom mašinom na pilani i u mnogim zemljama se više ne koristi.

Veći učinak - optimizer takođe ima i višestruko veću brzinu rada i zahteva manji broj radnika, pa je računica jasna - znatno veća količina robe sa istim brojem radnika, ili ista količina robe sa manjim brojem radnika.
Bolje iskorišćenje - većom preciznošću dobijamo mogućnost rezanja sa manjim nadmerama, dobrim procesom optimizacije dobijamo znatno manje otpada. Uštedom od samo 4% pri rezanju hrasta i dnevnom prorezu od 5mm³, možemo ostvariti uštedu od preko 30.000 eura godišnje. (račun sa prosečnom cenom elemenata hrasta od 500 eur/m³)

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OP-4000/4100

  Priključna snaga6 kW
  Snaga motora testere4 kW
  Snaga servo pogona1.5 kW
  Brzina testere4200 obr/min
  TesteraØ350/3  ,broj zuba 72
  Maks. Dužina radnog stola
6.0 m
  Visina radnog stola1000 mm (podesivo)
  Max. dužina daske5.2 m
  Max. debljina daske80 mm
  Max. širina daske230 mm (za dasku debljine 25mm)
220 mm (za dasku debljine 50mm)
200 mm (za dasku debljine 70mm)
  Priključak za ventilacijuØ100 mm
  Max.brzina pozicioniranja

1.5 m/s


Image title

Image title


Video snimak OP-4000

  Postoji mogućnost dodavanja  opcionog ultrazvučnog senzora za automatsko merenje širine daske. Ovim dodatkom se dobija mogućnost automatskog izbora programa dužina na osnovu izmerene širine daske koja se trenutno reže, a takođe se dobija i mogućnost zadavanja broja sortirnog boksa na osnovu izmerene širine daske.