CNC Optimizer za drvo OP-4000

CNC optimizer OP-4000/4100

Tip:  OP-4000/4100

(Automatski štuc sa optimizacijom)
Image title

Image title


Image title

Image title


Image titleImage title


Image titleOP-4000N - TFT- ekran osetljiv na dodirImage titleOP-4000N - TFT- ekran osetljiv na dodir

Image title


Image title

Image title


Image title


Image title

Model: OP-4000


Image title


Image title


CNC optimizer

Video: OP-4100 sa automatskom sortirnicomVideo: OP-4100 sa automatskom sortirnicomVideo: OP-4100 bez automatske sortirniceVideo: OP-4100 bez automatske sortirniceVideo: OP-4000 sa automatskom sortirnicomAutomatska sortirnica 
Model:OP-4000Model:OP-4000

model: OP-4000Model: OP-4000

Automatska sortirnica sa 8 sortirnih boksovaAutomatska sortirnica sa 8 sortirnih boksova


CNC Optimizer je mašina koja vrši automatsko dužinsko kraćenje drveta na zadate mere i automatsko izbacivanje delova drveta sa nepravilnostima (čvorovi, kora i sl.). Operater unosi željene dužine, količine i broj sortirnog mesta preko panela sa ekranom osetljivim na dodir (touch screen), beleži nepravilnosti na dasci fluorescentnom kredom, dasku postavlja na kosi radni sto optimizera i startuje proces. Optimizer svojom potisnom rukom pokreće dasku ka testeri i vrši rezanja po zadatom režimu rada (optimizovano rezanje, rezanje samo po crti, rezanje fiksnih dužina bez izbacivanja grešaka i sl...). Ceo ovaj proces se može izvesti i na tradicionalan način, ručno klasičnim štucem, ali su prednosti upotrebe optimizera višestruke:
Veća sigurnost - najbitnija prednost savremenog optimizera je sigurnost u radu za operatera, koji je u radu sa klasičnim štucem bio izložen velikoj opasnosti od nezgode. Klasični štuc se opravdano smatrao najopasnijom mašinom na pilani i u mnogim zemljama se više ne koristi.

Veći učinak - optimizer takođe ima i višestruko veću brzinu rada i zahteva manji broj radnika, pa je računica jasna - znatno veća količina robe sa istim brojem radnika, ili ista količina robe sa manjim brojem radnika.
Bolje iskorišćenje - većom preciznošću dobijamo mogućnost rezanja sa manjim nadmerama, dobrim procesom optimizacije dobijamo znatno manje otpada. Uštedom od samo 4% pri rezanju hrasta i dnevnom prorezu od 5mm³, možemo ostvariti uštedu od preko 30.000 eura godišnje. (račun sa prosečnom cenom elemenata hrasta od 500 eur/m³)

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OP-4000/4100

  Priključna snaga7 kW
  Snaga motora testere4 kW
  Snaga servo pogona1.5 kW
  Brzina testere4200 obr/min
  TesteraØ350/3  ,broj zuba 72
  Maks. Dužina radnog stola
6.0 m
  Visina radnog stola1000 mm (podesivo)
  Max. dužina daske5.2 m
  Max. debljina daske80 mm
  Max. širina daske230 mm (za dasku debljine 25mm)
220 mm (za dasku debljine 50mm)
200 mm (za dasku debljine 70mm)
  Priključak za ventilacijuØ100 mm
  Max.brzina pozicioniranja

1.2 m/s


Image title

Image title  Postoji mogućnost dodavanja  opcionog ultrazvučnog senzora za automatsko merenje širine daske. Ovim dodatkom se dobija mogućnost automatskog izbora programa dužina na osnovu izmerene širine daske koja se trenutno reže, a takođe se dobija i mogućnost zadavanja broja sortirnog boksa na osnovu izmerene širine daske.