SETWORK VT-800

"Elektronske mere" za višelisne cirkulare VT-800
(SETWORK VT-800)

VT-800 je uređaj koji služi za pozicioniranje testera na višelisnom cirkularu sa pomičnim testerama ili za automatsko pozicioniranje oslonca daske (firunga) na cirkularu sa fiksnim testerama.

VT-800

VT-800 može da memoriše 8 fiksnih mera, koje operater u svakom momentu može brzo izmeniti. Ima komande za ručno pomeranje testera i novu funkciju koju ne poseduje ni jedan sličan uređaj na našem tržištu - komanda PRVA MANJA i PRVA VEĆA. Svrha ovih komandi je da pomere testere na prvu manju memorisanu meru od trenutne ili prvu veću meru od trenutne.Primer:ručnom komandom dovedemo testere tako da prolaze po samoj ivici kore, pritisnemo taster PRVA MANJA i testere će se automatski pomeriti na najbližu memorisanu meru koja je manja od trenutne pozicije.

Uređaj je otporan na prašinu i radi u širokom temperaturnom opsegu (–10°C do +50°C).

Slike sa ugradnji na višelisne cirkulare

Image title

Image title