MT-6 termički tretman drveta

UREĐAJ ZA VERIFIKACIJU TERMIČKOG
TRETMANA U SUŠARAMA
MT-6 i MT-6-R

Uputstvo za korišćenje programa MT-6

Uređaji MT-6 su prvenstveno namenjeni za verifikaciju termičkog tretmana drveta (sterilizacija paleta i sl.) u sušarama po međunarodnom FAO ISPM-15 standardu za fitosanitarne mere. Osnovna verzija uređaja je MT-6 a poboljšana verzija MT-6-R ima i mogućnost regulacije temperature u komori.

Uređaj MT-6-R

Uređaj za verifikaciju termičkog tretmana sa opcijom za regulaciju temperature u komori.

Ovim uređajem može se ostvariti znatna ušteda energije jer se regulacija vrši na osnovu temperature u jezgru drveta i grejanje komore se prekida automatski odmah nakon završetka procesa sterilizacije. Uređaj će obezbediti održavanje temperature u jezgru drveta iznad 56 stepeni sa minimalnim mogućim zagrevanjem same komore.

Uređaj poseduje beznaponski izlaz (rele 10A) kojim se može upravljati kontaktorima ili ventilima u zavisnosti od načina zagrevanja komore.

Uređaj poseduje dvoredni LCD ekran na kojem se osim temperatura svih sondi može očitati i ukupno vreme trajanja procesa i vreme sterilizacije. Na ekranu se takođe ispisuje i poruka o uspešnom završetku sterilizacije.

Uređaj MT-6

Uređaj ima mogućnost merenja temperature do osam mernih tačaka, po uredbi su obavezne četiri plus jedna za temperaturu vazduha, tako da se uz uređaj isporučuje ukupno pet sondi. Program za PC koji se isporučuje uz njega ima mogućnost grafičkog (iscrtavanje grafikona temperatura-vreme) i numeričkog prikaza. Uređaj se može isporučiti sa atestom zavoda za mere i dragocene metale u Beogradu ili atestom instituta Vinča. Prvi uređaj je ugrađen u firmi "Sloga trejd" iz Krupnja, koja je bila jedna od šest firmi koje su još 2005. godine prve u Srbiji dobile licencu za toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje.


UREDBA O USLOVIMA ZA TRETIRANJE I OBELEŽAVANJE DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANJE i ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TRETIRANJA ODNOSNO OZNAČAVANJA DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANJE


Izgled oznake kojom se označava tretirani drveni materijal za pakovanje

Image title

Prednosti MT-6 u odnosu na konkurentske uređaje:

Program može da izvozi dokumente kao PDF:
Dijagrame možete štampati iz programa, ili odabrati da napravite PDF dokument koji možete preneti na drugi računar na koji je priključen štampač, tako da nema potrebe da imate još jedan štampač samo za računar za snimanje temperatura. Podaci iz arhive takođe mogu biti izvezeni u PDF verziji.

Dijagrami su potpuno usklađeni sa zakonom:
Dokumenti koje program kreira sadrže sve podatke koji su propisani zakonom.

Uređaj može da koristi do 8 mernih sondi.

Na uređaju se nalazi LCD displej za brzo očitavanje temperatura:
Temperature možete proveriti na ekranu koji se nalazi na uređaju bez potrebe da računar bude uključen.

Cena je mnogo povoljnija od cena konkurentskih rešenja


Tehničke karakteristike uređaja:

 • Dimenzije uređaja: 222x146x75mm
 • Napajanje: 220V, 50Hz
 •  Broj mernih tačaka: maksimalno 8
 • LCD ekran 2x16 karaktera
 •  Merni senzor: Digitalna sonda DS-18B20
 •  Prikaz: Grafikon i numerička vrednost na PC kompatibilnom računaru
 •  Veza sa PC-em: RS-232 ili RS-485
 •  Rezolucija merenja: +/- 0,01 °C  (u opsegu 0°C ... 100°C)
 •  Merni opseg: 0°C ... 100°C
 •  Radni opseg temperature uređaja: 10°C do +45°C
 •  Temperatura skladištenja: -10°C do +55°C
 •  Frekvencija merenja - svih 8 ulaza jednom na svakih 10 sekundi. 

Tehničke karakteristike softvera:

Trajanje snimanja podataka od 1, 2, 4, 12 ili 24 sata.
Svi podaci ostaju arhivirani (datum i vreme zabeleženi) na računaru korisnika, tako da je njihovo ponovno pregledanje i štampanje moguće iz arhive.
Neograničeno arhiviranje izvršenih merenja.
Program će zabeležiti tačno vreme prelaska iznad referentne temperature 56°С i vremenski period (najmanje 30 min.) dok je temperatura iznad referentne tačke, što je jedan od glavnih uslova propisanih Uredbom o uslovima za tretiranje i obeležavanje drvenog materijala za pakovanje koju je donela Vlada RS ("Službeni glasnik RS", broj 46/06)

Image title

Program MT-6 prikazuje podatke merenja na računaru

Image title

Image title

Važna napomena:   Za dobijanje licence za toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijalau skladu sa zakonom, uređaj se pre upotrebe mora poslati u akreditovanu laboratoriju za etaloniranje merila temperature. Troškove ispitivanja, koje se inače vrši periodično u skladu sa zakonom, podnosi vlasnik uređaja, odnosno troškovi etaloniranja nisu uračunati u cenu uređaja.